Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Kiki van der Harst oprichter van het bedrijf Ki-Ki. Het bedrijf is gevestigd te Haarlem aan de Kamerlingh Onnesstraat 32, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69630054. In deze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en voor welke doeleinden we ze gebruiken.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. Je gegevens zullen nóóit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Kiki van der Harst – januari 2020

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

De website www.kikivanderharst.nl wordt beheerd door Kiki van der Harst.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kun je vragen aan ons stellen. Wij vragen je om je naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen, zodat we contact met je op kunnen nemen.

Nieuwsbrief

Je krijgt van ons alleen een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt ActiveCampaign gebruikt. Je kunt je te alle tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Klant

Zodra je een aankoop doet bij Ki-Ki en klant van ons wordt slaan wij je gegevens op in een aparte map. Hier worden ook bijbehorende documenten, zoals het intakeformulier, aantekeningen en ander materiaal opgeslagen die relevant is voor de dienstverlening.

Boekhouding

Voor ons bedrijf gebruiken we het boekhoudprogramma Yuki en werken we samen met Administatiekantoor OAMKB in Groningen. Zij verwerken de facturen in het boekhoudprogramma, hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ze. Zij nemen jouw privacy net zo serieus als wij en werken volgens dezelfde richtlijnen en normen.

Gezondheidsgegevens

In de intake vragen wij benodigde gezondheidsgegevens aan jou, bijvoorbeeld over eventueel medicijngebruik. Dit is nodig om vast te kunnen stellen of de coaching kan plaatsvinden. Deze gegevens behandelen we zeer zorgvuldig en worden alleen bewaard als jij daar toestemming voor geeft.

GRONDSLAG VOOR HET GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Om je gegevens te mogen gebruiken en bewaren, moeten we een grondslag hebben. Dat is de reden waarvoor we de gegevens mogen opslaan en gebruiken. Deze redenen zijn:

  1. Je naam en e-mailadres die je invult in ons contactformulier gebruiken we om contact met je te kunnen opnemen, vragen te beantwoorden en/of een offerte te kunnen versturen. De gegevens vanuit het contactformulier komen binnen in onze mailbox.
  2. Je naam en e-mailadres die je invult bij het aanvragen van een gratis weggever worden opgeslagen in het marketingautomation systeem ActiveCampaign. Hiervoor heb je expliciet toestemming gegeven bij hetaanvragen van de weggever.
  3. Je naam,telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en aantekeningen zijn nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan.
  4. Je voor- en achternaam, adres en e-mailadres zijn nodig voor het versturen van een offerte/ factuur als je een dienst bij ons hebt Deze gegevens zijn nodig voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De gegevens in mijn boekhoud- en CRM-systeem bewaren wij tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

RECHTEN

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ki-Ki heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via kiki@kikivanderharst.nl.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen zullen na berichtgeving in werkingsreden.

Scroll naar boven